MÅL & VISJONER

Knutepunkt med miljøfokus

Målet er å utvikle et jernbanebasert anlegg som et logistikk-senter. Ambisjonene er å skape et knutepunkt, sammen med samarbeidspartnere innen gods, service, logistikk, resirkulering m.fl. 

 

Virksomheten har som mål å bygge opp om miljørettet transport både for godshåndtering og for serviceaktiviteter med jernbanerelatert virksomhet i et samspill med både vei og sjø. Målet er å bygge et anlegg som skal både betjene gods og varestrømmer samt verksted, vedlikehold, hensetting og lageraktiviteter for virksomheter med tilknytning til jernbane. Videre er det også et mål å legge til rette for sirkulærøkonomisk virksomhet bl.a. i form av avfallshåndtering.

Vår visjon er å bli ledende innen sirkulær økonomi og miljørettet logistikk.