MÅL & VISJONER

Knutepunkt med miljøfokus

Oslofjord Logistikk AS har som mål å bygge opp et logistikk knutepunkt med samarbeidspartnere innen transport, logistikk, service og avfall og sikre samspill mellom båt, jernbane og bil.

Vår visjon er å bli ledende innen sirkulær økonomi og miljørettet logistikk.