top of page
Kopstad Godsterminal

MÅL & VISJONER

Et logistikksenter med fokus på sirkulærøkonomi

Våre mål er:

Målet er å utvikle et jernbanebasert anlegg som et logistikk-senter. Ambisjonene er å skape et knutepunkt, sammen med samarbeidspartnere innen gods, service, logistikk, resirkulering m.fl. 

Vi har også som mål å bygge opp om miljørettet transport både for godshåndtering og for serviceaktiviteter med jernbanerelatert virksomhet i et samspill med både vei og sjø. Anlegget skal betjene gods og varestrømmer samt verksted, vedlikehold, togparkering og lageraktiviteter for virksomheter med tilknytning til jernbane. Vi har også som mål å legge til rette for sirkulærøkonomisk virksomhet bl.a. i form av bl.a. avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk.

 

Vår visjon er:

Vår visjon er å bli ledende innen sirkulær økonomi og miljørettet logistikk.

bottom of page