top of page

OM OSS

Kopstad Godsterminal om oss

OM OSS

Oslofjord Logistikk AS

Oslofjord Logistikk AS startet sin virksomhet under navnet Kopstad Godsterminal Utvikling i 2013. Selskapet hadde som mål å sikre en ny godsterminal som erstatning for dagens terminaler som suksessivt legges ned i Drammensområdet. Området ligger i Horten kommune mellom Vestfoldbanen og E-18 og det er ikke langt til verken Horten havn eller til havneområdet i Holmestrand. 

Så tidlig som i 2009 inngikk H.Strøm A/S en avtale med flere grunneiere i området for å sikre arealene for en eventuell utbygging til godsterminal og fikk regulert arealet til godsterminal i 2012. Samme år forpliktet Jernbaneverket seg til å etablere kapasitetssterk sportilgang til terminalområde. Norsk Gjenvinning står for arbeidet med oppfylling av tomten til byggeklare tomter i tråd med en samarbeidsavtale med Oslofjord Logistikk AS. 

I 2019 ble det opprettet et eget styre for virksomheten og det ble foretatt et navneskifte til Oslofjord Logistikk AS. Bakgrunn for navneskifte var at virksomheten på Kopstad planlegges for aktiviteter utover ren terminalvirksomhet (se våre mål og visjoner) hvor logistikk rettet næring vil være i fokus.

Her finner du link til vår forenklede forretningsplan. 

Styret 
Petter Eiken

​Petter Eiken

Styreleder

Petter Eiken er styreleder i Oslofjord Logistikk AS. Han har en solid bakgrunn fra næringslivet både som toppleder og i styreposisjoner. Petter Eiken gikk høsten 2019 gikk av med pensjon fra stillingen som konserndirektør i Bane NOR med ansvar for knutepunkt og eiendom.

Petter Eiken startet i ROM Eiendom i 2014 som ble en del av Bane NOR i 2017. Før dette var han viseadministrerende direktør for Skanska internasjonalt og administrerende direktør for Skanska Norge. Han har også erfaring fra transportsektoren som tidligere styreleder for Norsk Jernbanedrift og har hatt flere lederstillinger i Veidekke. Eiken er utdannet sivilingeniør Bygg ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim. Han er født og oppvokst i Porsgrunn i Telemark. Han er i dag styreleder i Conceptor Bolig AS som utvikler 2.400 leiligheter i InterCity regionen.

Lars Hellik Strøm

Lars Hellik Strøm

Daglig leder

​Lars Hellik Strøm er daglig leder av Oslofjord Logistikk AS. Han har jobbet med logistikk hele sittyrkeslivet. Først innen tredje partslogistikk, men fra 2003, ved EU’s liberalisering av internasjonal godstrafikk på bane, har det meste handlet om grenseskridende logistikk med fokus på import fra Europa. Dette var også grunnen til at han fikk tanken om bygging av et grønt logistikk-knutepunkt med jernbanetilknytning på Kopstad.

Selskapet H. Strøm logistikk ble etablert i 1976 og senere utviklet innen eiendom som følge av kjøpet av Elopak fabrikken på Spikkestad. Området ble senere omformet til et leilighetsprosjekt som medførte stor interesse for eiendoms- og boligutvikling. Hellik Strøm har sittet i styret i NHO Logistikk og transport i en årrekker og er i dag styremedlem i region Øst som blant annet omfatter medlemmer lokalisert i Viken. Han er styreleder og styremedlem i en rekke selskaper knyttet til familien eller familiens investeringer. Herunder H. Strøm AS, H. Strøm Eiendom AS, H. Strøm Holding AS, Spikkestadkvatalene Boligprosjekt AS, Kopstad Godsterminal AS, H. Støm Tomteutvikling I AS, Toppenhaug Eiendom AS og sitter i styret i Stiftelsen Børsgården i Drammen. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Anne Underthun Marstein

Anne Underthun Marstein

Styremedlem

​Anne Cecilie Underthun Marstein er styremedlem i Oslofjord Logistikk AS. Hun er utdannet sivilingeniør (Bygg 1975) fra NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og har lang erfaring fra utredninger og planlegging av samferdselsanlegg knyttet til både veg og jernbane, senest som avdelingsdirektør for plan og teknikk i Jernbaneverket og deretter leder av Bane NORs innspill til Handlingsprogrammet for oppfølging av NTP, frem til hun gikk av med pensjon i 2019.

 

Før det var hun ansvarlig for utvikling og planlegging av infrastruktur på Østlandet i Jernbaneverket. Anne Cecilie Underthun Marstein var strategisjef samferdsel/rådgiver i Rambøll i fem år, seksjonsleder i ulike enheter i Statens Vegvesen i 22 år, samt rådgiver i Scandiaplan, Luftfartsverket og Miljøverndepartementet. Hun har sittet i styret i IT selskapet Fara, vært styreleder i NILU og sittet i Kontrollutvalget i Oslo kommune. Hun har vært nestleder i Oslo Venstre, sittet i Bydelsutvalget i Nordre Aker i Oslo i 2 perioder og var andre vara på Stortinget tidlig på 2000 tallet.

Bjarte Engen Grostøl

Bjarte Engen Grostøl

Styremedlem

Bjarte Engen Grostøl er styremedlem i Oslofjord Logistikk AS. Han er til daglig logistikksjef i ASKO som er landets største distributør innenfor dagligvaresektoren og en del av Norgesgruppen ASA. Han startet i ASKO i 2003. Grostøl har erfaring fra en rekke styrer og er blant annet styreleder i Norsk Metallgjenvinning AS og styremedlem i Plastretur AS, Grønt Punkt Norge AS og Norsk Resy AS. Han er også styremedlem i non-profit organisasjonen LOOP som jobber for å få folk til å kildesortere mer og kaste mindre. Bjarte E. Grostøl var også adm. direktør i en interimperiode i Norsk Metallgjenvinning AS i perioden januar 2017 til mai 2019.

Engen Grostøl bor i Røyken og sitter i Asker kommunestyre for Høyre i Oppvekstutvalget i kommunen. Han har også hatt en rekke lokalpolitiske verv i Røyken kommune hvor han har vært kommunestyremedlem siden 2011. Røyken er nå en del av den nye storkommunen Asker. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI, University of Plymouth og Universitetet i Stavanger.

styremedlem.jpg

Tom Eigel Bratsberg Larsen

Styremedlem

Tom Eigel Bratsberg Larsen er styremedlem med CFO ansvar I Oslofjord logistikk AS. Tom Eigel har en lang og variert yrkeskarriere med rådgivning for næringsliv og organisasjoner. Han gikk av med ordinær alderspensjon etter 35 år innen finans og regnskap, sist etter 23 år I Formue AS. Tom Eigel har flere aktive roller med styrearbeid for organisasjoner, stiftelser og bedrifter, både som styremedlem og som styrerådgiver. Har vært rådgiver for familien Strøm I mer enn 25 år.

bottom of page