OM OSS

OM OSS

Oslofjord Logistikk AS

Oslofjord Logistikk AS startet sin virksomhet under navnet Kopstad Godsterminal Utvikling i 2013. Selskapet hadde som mål å sikre en ny godsterminal som avløsning for dagens terminaler i Drammensområdet.

 

Området Kopstad ble regulert til godsterminal i 2013. Terminalen ligger tett opp mot Vestfoldbanen og til E18. Det har vært jobbet både mot veg- og jernbanemyndighetene for å sikre god tilkobling til nytt dobbeltsporet jernbane og et nytt toplanskryss på Helleland for å sikre tilfredsstillende vegadkomst. Det pågår oppfylling av arealet etter samarbeidsavtale med Norsk gjenvinning. Arealet vil stå ferdig som byggeklar tomt på nivå med ny dobbeltsporet jernbane i løpet av 2023/24. 

​I 2019 ble det etablert et eget prosjektstyre som har som mål å sikre at terminalen blir en realitet.

 

Følgende er med i styret:

​Petter Eiken

Styreleder

Lars Hellik Strøm

Daglig leder

Anne Underthun Marstein

Styremedlem

Bjarte Engen Grostøl

Styremedlem