top of page
Kopstad Godsterminal togparkering

OM OSS

Oslofjord Logistikk AS startet sin virksomhet under navnet Kopstad Godsterminal Utvikling i 2013. Selskapet hadde som mål å sikre en ny godsterminal som erstatning for dagens terminaler som suksessivt legges ned i Drammensområdet. Området ligger i Horten kommune mellom Vestfoldbanen og E-18 og det er ikke langt til verken Horten havn eller til havneområdet i Holmestrand. 

Så tidlig som i 2009 inngikk H.Strøm A/S en avtale med flere grunneiere i området for å sikre arealene for en eventuell utbygging til godsterminal og fikk regulert arealet til godsterminal i 2012. Samme år forpliktet Jernbaneverket seg til å etablere kapasitetssterk sportilgang til terminalområde. Norsk Gjenvinning står for arbeidet med oppfylling av tomten til byggeklare tomter i tråd med en samarbeidsavtale med Oslofjord Logistikk AS. 

I 2019 ble det opprettet et eget styre for virksomheten og det ble foretatt et navneskifte til Oslofjord Logistikk AS. Bakgrunn for navneskifte var at virksomheten på Kopstad planlegges for aktiviteter utover ren terminalvirksomhet (se våre mål og visjoner) hvor logistikk rettet næring vil være i fokus.

OM PROSJEKTET

Ideen om å utvikle en godsterminal på Kopstad fikk Lars Hellik Strøm så tidlig som i 2006. Lars H Strøm er daglig leder for godstransport for landets vognlastterminaler. Terminalene i Drammen var i ferd med å bli bygget om til byutvikling og han så at behovet for en ny vognlastterminal på vestsiden av Oslofjorden var presserende. Han fikk en god dialog med den gang Jernbaneverket i 2008 og fikk vedtatt reguleringsplan for området i 2012. Det ble også inngått avtaler med Jernbaneverket om deponering av masser samt lovnad om kapasitetssterk avgrening. Dette ga et godt grunnlag for å starte utviklingen av tomtearealet. Norsk Gjenvinning gikk inn og har i dag ansvar for oppfylling av masser for å få etablert byggeklare tomter. 

Da kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen Nykirke, Barkåker ble vedtatt (2016), var det lagt til grunn en avgrening både fra nord og fra sør til terminalområdet på Kopstad via et servicespor. I videre prosjektering av Vestfoldbanen, ble servicesporet flyttet av hensyn til kostnader og den kapasitetssterke avgreningen ble redusert til en enkel og kort avgrening kun fra nord. Dette bygget på den interne beslutningen i Bane NOR om at Vestfoldbanen kun skulle ha godstrafikk i avvik.

NYHETER

OM OSS
NYHETER
Om prosjeket
bottom of page