178675207_130597032417122_15915977426264

OM OSS

Oslofjord Logistikk AS startet sin virksomhet under navnet Kopstad Godsterminal Utvikling i 2013.
Selskapet hadde som mål å sikre en ny godsterminal som avløsning for dagens terminaler i Drammensområdet.

 

Området Kopstad ble regulert til godsterminal i 2013. Terminalen ligger tett opp mot Vestfoldbanen og til E18. Det har vært jobbet både mot veg- og jernbanemyndighetene for å sikre god tilkobling til nytt dobbeltsporet jernbane og et nytt toplanskryss på Helleland for å sikre tilfredsstillende vegadkomst. Det pågår oppfylling av arealet etter samarbeidsavtale med Norsk gjenvinning. Arealet vil stå ferdig som byggeklar tomt på nivå med ny dobbeltsporet jernbane i løpet av 2023/24.

NYHETER

AKTIVITETER

Prosjektstyret har gjennomført flere møter og seminar siden stiftelsen samt produsert flere dokumenter. Det har vært flere møter med samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR angående avgrening til nytt dobbeltsporet jernbane. Tilsvarende har det vært møter med Statens vegvesen angående nytt toplanskryss på Helleland.

Horten kommune har satt av finansiering til reguleringsplan for et toplanskryss som igangsettes høsten 2020 i samarbeid med bl.a. Statens vegvesen, Vestfold/Telemark Fylkeskommunen og Oslofjord Logistikk AS.