top of page
Søk
  • Anne Marstein

Utvikling av tomtearealet

Arealet på Kopstad ble regulert til godsterminal i 2012. På den tiden pågikk byggearbeid for utbygging av nytt dobbeltsporet Vestfoldbane gjennom Holmestrand (Holm – Nykirke). Den gang Jernbaneverket hadde behov for å finne egnet areal for dumping av overskuddsmasser fra Holmestrandtunnelen. Kopstad ble valgt etter at Horten kommune hadde forsikret seg på at Jernbaneverket ville sørge for kapasitetssterk avgrening til terminalområdet. Det gjorde Jernbaneverket gjennom 2 brev i 2012 og 2013. Dette ble starten på oppfylling av selve terminalområdet som er på 400 mål.


Etter dette inngikk Kopstad godsterminal Utvikling en avtale med Norsk Gjenvinning as om utfylling av masser på terminalområdet. Det pågår kontinuerlig anleggsarbeid på området med oppfylling av arealet med stein og andre bestandige fyllmasser. Det er utarbeidet en oppfyllingsplan som er under justering tilpasset utvikling av fremtidig aktivitet. Målet er å få en ferdigstilte byggbare områder i løpet av 2024/2025 samtidig med åpning av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Wike as er entreprenør for selve oppfyllingsarbeidet.


30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page