Søk
  • Anne Marstein

The website has now been translated into English

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right next to the main menu and by pressing the English flag. On the mobile version, it will be visible when you press the main menu.

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Oslofjord Logistikk AS inviterer til åpent møte i forbindelse med endring av reguleringsplan for Kopstad godsterminal for gnr/bnr 96/16 mfl. i Horten kommune. Møtet avholdes på Nykirke Bygdehus, Kopst

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul