Søk
  • Anne Marstein

Samfunnsøkonomisk analyse - Multiconsult

Oppdatert: 28. jun.

Vedlagt finner du rapporten: "Samfunnsøkonomisk analyse - Kopstad terminal" som viser en betydelig sammfunnsøkonomisk gevinst.
Kopstad terminal - SOA Rapport_27.06.2022
.pdf
Download PDF • 4.59MB


12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul