top of page
Søk
  • Anne Marstein

Samfunnsøkonomisk analyse - Multiconsult

Oppdatert: 28. jun. 2022

Vedlagt finner du rapporten: "Samfunnsøkonomisk analyse - Kopstad terminal" som viser en betydelig sammfunnsøkonomisk gevinst.
Kopstad terminal - SOA Rapport_27.06.2022
.pdf
Download PDF • 4.59MB


16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page