top of page
Søk
  • Anne Marstein

Samfunnsøkonomisk analyse - Multiconsult

Oppdatert: 28. jun. 2022

Vedlagt finner du rapporten: "Samfunnsøkonomisk analyse - Kopstad terminal" som viser en betydelig sammfunnsøkonomisk gevinst.
Kopstad terminal - SOA Rapport_27.06.2022
.pdf
Download PDF • 4.59MB


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page