Søk
  • Anne Marstein

Reguleringsplan for Kopstad skal revideres

Oppdatert: for 6 døgn siden

Vi har igangsatt arbeid med å revidere dagens reguleringsplan for Kopstad. Det er blitt avholdt et oppstartsmøte med kommunen og med Regionalt planforum. Vedlagt ligger kunngjøringsannonsen og varslingsbrevet.


Kunngjoringsannonse_2022.05
.pdf
Download PDF • 533KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - naboliste, planavgrensni
.
Download • 197KB

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten