Søk
  • Anne Marstein

Reguleringsplan for Kopstad skal revideres

Oppdatert: 21. jun.

Vi har igangsatt arbeid med å revidere dagens reguleringsplan for Kopstad. Det er blitt avholdt et oppstartsmøte med kommunen og med Regionalt planforum. Vedlagt ligger kunngjøringsannonsen og varslingsbrevet.


Kunngjoringsannonse_2022.05
.pdf
Download PDF • 533KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - naboliste, planavgrensni
.
Download • 197KB

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul