top of page
Søk
  • Anne Marstein

Presentasjoner fra seminaret i Horten 8.6.22

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten. Det var ca 30 personer tilstede og mange gode innlegg. Nedenfor kan presentasjonene fra seminaret lastes ned og leses.Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 1
.pdf
Download PDF • 10.38MB

Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 2
.pdf
Download PDF • 26.58MB

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page