Søk
  • Anne Marstein

Presentasjoner fra seminaret i Horten 8.6.22

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten. Det var ca 30 personer tilstede og mange gode innlegg. Nedenfor kan presentasjonene fra seminaret lastes ned og leses.Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 1
.pdf
Download PDF • 10.38MB

Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 2
.pdf
Download PDF • 26.58MB

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul

Vi har igangsatt arbeid med å revidere dagens reguleringsplan for Kopstad. Det er blitt avholdt et oppstartsmøte med kommunen og med Regionalt planforum. Vedlagt ligger kunngjøringsannonsen og varslin