top of page
Søk
  • Anne Marstein

Presentasjoner fra seminaret i Horten 8.6.22

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten. Det var ca 30 personer tilstede og mange gode innlegg. Nedenfor kan presentasjonene fra seminaret lastes ned og leses.Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 1
.pdf
Download PDF • 10.38MB

Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 2
.pdf
Download PDF • 26.58MB

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page