Søk
  • Anne Marstein

Presentasjoner fra seminaret i Horten 8.6.22

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten. Det var ca 30 personer tilstede og mange gode innlegg. Nedenfor kan presentasjonene fra seminaret lastes ned og leses.Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 1
.pdf
Download PDF • 10.38MB

Presentasjoner seminar Horten 8 juni 2022 del 2
.pdf
Download PDF • 26.58MB

22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul