top of page
Søk
  • Anne Marstein

Merknader til reguleringsplan

Det kom inn merknader til reguleringsplanen innen fristen som var 30.6. 2023.


Det kom ingen innsigelser til reguleringsplanen. Multiconsult AS som er konsulent for planen, har gjennomgått merknadene og har innarbeidet justeringer i planen. Følgende ga innspill til planen før fristen: Mattilsynet, Lede, Norges vassdrags og energi direktorat, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Bane Nor, Statens vegvesen, Fylkeskommunen i Vestfold/Telemark, Naturvernforbundet mfl. Noen av innspillene kan leses her:Lede:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse til horing og
.
Download • 482KB

Mattilsynet:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse(3061266)
.pdf
Download PDF • 164KB

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse til regulering
.
Download • 171KB

Naturvernforbundet:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse (L)(3082612) -
.
Download • 63KB

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse (L)(3081039) -
.
Download • 104KB

NVE:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - NVEs uttalelse (L)(30810
.
Download • 75KB

Statens vegvesen:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - innspill (L)(3082440) -
.
Download • 87KB

Bane Nor:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - Bane NORs uttalelse(3079
.
Download • 93KB

Andre:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - klage pa saksgang og inn
.
Download • 125KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - merknad (L)(3081121) - J
.
Download • 66KB

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i ko

bottom of page