top of page
Søk
  • Anne Marstein

Merknader til reguleringsplan

Det kom inn merknader til reguleringsplanen innen fristen som var 30.6. 2023.


Det kom ingen innsigelser til reguleringsplanen. Multiconsult AS som er konsulent for planen, har gjennomgått merknadene og har innarbeidet justeringer i planen. Følgende ga innspill til planen før fristen: Mattilsynet, Lede, Norges vassdrags og energi direktorat, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Bane Nor, Statens vegvesen, Fylkeskommunen i Vestfold/Telemark, Naturvernforbundet mfl. Noen av innspillene kan leses her:Lede:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse til horing og
.
Last ned • 482KB

Mattilsynet:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse(3061266)
.pdf
Last ned PDF • 164KB

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse til regulering
.
Last ned • 171KB

Naturvernforbundet:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse (L)(3082612) -
.
Last ned • 63KB

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - uttalelse (L)(3081039) -
.
Last ned • 104KB

NVE:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - NVEs uttalelse (L)(30810
.
Last ned • 75KB

Statens vegvesen:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - innspill (L)(3082440) -
.
Last ned • 87KB

Bane Nor:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - Bane NORs uttalelse(3079
.
Last ned • 93KB

Andre:

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - klage pa saksgang og inn
.
Last ned • 125KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - merknad (L)(3081121) - J
.
Last ned • 66KB

24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Intervju med Lars Støm

Intervju med Lars Strøm, adm leder av Oslofjord Logistikk AS i Distriksnyhetene i NRK den 12.4.2024. https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041224

Endret reguleringsplan vedtatt

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Endring av reguleringsplan - 2. gangs behandling

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Comments


bottom of page