top of page
Søk
  • Anne Marstein

Merknader til ny reguleringsplan

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reguleringsplanen.


Artikkel fra Gjengangeren, kan leses her : https://www.gjengangeren.no/lurer-du-pa-hva-som-kommer-her-du-er-ikke-alene/s/5-60-89496724 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni. Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

bottom of page