top of page
Søk
  • Anne Marstein

Klart for 1.gangs behandling

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal.


Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021126318&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page