top of page
Søk
  • Anne Marstein

Forslag til "Endret reguleringsplan for Kopstad" er oversendt kommunen

Oppdatert: 24. jan.

Reguleringsplan for godsterminal på Kopstad ble vedatt i 2012. I samråd med kommunen var det behov for å gjennomføre noen endringer i planen bl.a mht adkomst til jernbanen og til E-18. Begge endringen medfører også behov i oppfylling av området. Multiconsult har vært konsulent for arbeidet med endret reguleringsplan og har nå oversendt hele materialet til Horten kommune. Etter planen skal den førstegangsbehandles i kommunestyrets møte i mars.reguleringsplanbestemmelser
.pdf
Download PDF • 325KB

Reguleringsplankart_A0-L
.pdf
Download PDF • 708KB

Reguleringsplankart_A1-S
.pdf
Download PDF • 727KB

2-Presentasjon til styret i Oslofjord logistikk 18.01.2023
.pdf
Download PDF • 5.77MB

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Revidert Reguleringsplan for Kopstad presentert for hovedutvalget for bygg, regulering og næring i Horten kommune 22 november 2022. Dette vil også bli presentert for Kommunestyret på onsdag 15.desembe

Oslofjord Logistikk AS hadde et informasjonsmøte den 16.11 for å informere om pågående reguleringsplanarbeid. Artikkelen kan leses i Gjengangeren (abbonnement): https://www.gjengangeren.no/nye-planer-

I dag er det Bane Nor som eier verkstedene og de fleste godsterminalene på jernbanen. Det vil Oslofjord Logistikk endre på. Hele artikkelen kan leses i Dagsavisen (innlegg fra 2.8.22) her: https://www

bottom of page