top of page
Søk
  • Anne Marstein

Forslag til "Endret reguleringsplan for Kopstad" er oversendt kommunen

Oppdatert: 24. jan. 2023

Reguleringsplan for godsterminal på Kopstad ble vedatt i 2012. I samråd med kommunen var det behov for å gjennomføre noen endringer i planen bl.a mht adkomst til jernbanen og til E-18. Begge endringen medfører også behov i oppfylling av området. Multiconsult har vært konsulent for arbeidet med endret reguleringsplan og har nå oversendt hele materialet til Horten kommune. Etter planen skal den førstegangsbehandles i kommunestyrets møte i mars.reguleringsplanbestemmelser
.pdf
Download PDF • 325KB

Reguleringsplankart_A0-L
.pdf
Download PDF • 708KB

Reguleringsplankart_A1-S
.pdf
Download PDF • 727KB

2-Presentasjon til styret i Oslofjord logistikk 18.01.2023
.pdf
Download PDF • 5.77MB

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Intervju med Lars Støm

Intervju med Lars Strøm, adm leder av Oslofjord Logistikk AS i Distriksnyhetene i NRK den 12.4.2024. https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041224

Endret reguleringsplan vedtatt

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Endring av reguleringsplan - 2. gangs behandling

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Comments


bottom of page