top of page
Søk
  • Anne Marstein

Forslag til "Endret reguleringsplan for Kopstad" er oversendt kommunen

Oppdatert: 24. jan.

Reguleringsplan for godsterminal på Kopstad ble vedatt i 2012. I samråd med kommunen var det behov for å gjennomføre noen endringer i planen bl.a mht adkomst til jernbanen og til E-18. Begge endringen medfører også behov i oppfylling av området. Multiconsult har vært konsulent for arbeidet med endret reguleringsplan og har nå oversendt hele materialet til Horten kommune. Etter planen skal den førstegangsbehandles i kommunestyrets møte i mars.reguleringsplanbestemmelser
.pdf
Download PDF • 325KB

Reguleringsplankart_A0-L
.pdf
Download PDF • 708KB

Reguleringsplankart_A1-S
.pdf
Download PDF • 727KB

2-Presentasjon til styret i Oslofjord logistikk 18.01.2023
.pdf
Download PDF • 5.77MB

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni. Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reg

bottom of page