top of page
Søk
  • Anne Marstein

Forslag til endret reguleringsplan

Oppdatert: 29. sep.

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i kommunestyret i november.


10218988-02-PLAN-PBL-001_planbeskrivelse (1)
.pdf
Download PDF • 7.85MB

20230911_Reguleringsplankart_Kopstad_A1-S
.pdf
Download PDF • 919KB

reguleringsplanbestemmelser
.pdf
Download PDF • 489KB

47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

For Strøm er det et poeng at dersom vareeiere og logistikkaktører ønsker muligheter for å kunne ha daglig avgang på godstog til feks Bergen og Trondheim, ja, så bør disse melde behovet til de rette my

bottom of page