Søk
  • Anne Marstein

Enighet om den nordre avgreining

Vi ble i møte 7.April 2022 enig med Bane NOR om hvordan den nordre avgrening fra det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen til Kopstad skal være. Bane NORs konsulenter og vår konsulent i Multiconsult jobber nå videre for å detaljere utformingen. Det ble i samme møte også avklart at Multiconsult skulle få tilgang på alt underlagsmateriale for å kunne arbeide videre med detaljprosjektering av den søndre avgreningen.

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul