top of page
Søk
  • Anne Marstein

Enighet om den nordre avgreining

Vi ble i møte 7.April 2022 enig med Bane NOR om hvordan den nordre avgrening fra det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen til Kopstad skal være. Bane NORs konsulenter og vår konsulent i Multiconsult jobber nå videre for å detaljere utformingen. Det ble i samme møte også avklart at Multiconsult skulle få tilgang på alt underlagsmateriale for å kunne arbeide videre med detaljprosjektering av den søndre avgreningen.

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page