Søk
  • Anne Marstein

Enighet om den nordre avgreining

Vi ble i møte 7.April 2022 enig med Bane NOR om hvordan den nordre avgrening fra det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen til Kopstad skal være. Bane NORs konsulenter og vår konsulent i Multiconsult jobber nå videre for å detaljere utformingen. Det ble i samme møte også avklart at Multiconsult skulle få tilgang på alt underlagsmateriale for å kunne arbeide videre med detaljprosjektering av den søndre avgreningen.

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

I samarbeid har vi gleden av invitere til seminar om logistikk og terminaler, Onsdag 8.6.22 fra kl 12-16. Målet med seminaret: presentasjon av samfunnsnytten i annleggene. Drøfte tilrettelegging for