top of page
Søk
  • Anne Marstein

Besøk av Stortingsrepresentant Jone Blikra

Mandag 16.5.22 besøkte Stortingsrepresentant Jone Blikra anlegget på Kopstad. Jone Blikra er innvalgt fra Vestfold/Telemark fra Arbeiderpartiet og sitter i Transportkomiteen. Han fikk en presentasjon og befaring av anlegget.

1: Ole Johan Aas-Haug (til venstre) fra Norsk Gjenvinning og Jone Blikra fra Ap/Transportkomiteen (til høyre). 2: Jone Blikra befarer området på Kopstad anlegget.
7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vedtatt reguleringsplan

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Behandling av endret reguleringsplan

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Klart for 1.gangs behandling

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page