top of page
Søk
  • Anne Marstein

Besøk av Stortingsrepresentant Jone Blikra

Mandag 16.5.22 besøkte Stortingsrepresentant Jone Blikra anlegget på Kopstad. Jone Blikra er innvalgt fra Vestfold/Telemark fra Arbeiderpartiet og sitter i Transportkomiteen. Han fikk en presentasjon og befaring av anlegget.

1: Ole Johan Aas-Haug (til venstre) fra Norsk Gjenvinning og Jone Blikra fra Ap/Transportkomiteen (til høyre). 2: Jone Blikra befarer området på Kopstad anlegget.
7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page