top of page
Søk
  • Anne Marstein

Behandling av endret reguleringsplan

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i forhold til den Oslofjord Logistikk as har fått utarbeidet av Multiconsult. 8 mars hadde Multiconsult en presentasjon for de ulike partigruppene for å vise forskjellene.


Presentasjonen kan leses her:

Presentasjon til politiske gruppemoter 08.03.2023
.pdf
Last ned PDF • 2.56MB

35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Intervju med Lars Støm

Intervju med Lars Strøm, adm leder av Oslofjord Logistikk AS i Distriksnyhetene i NRK den 12.4.2024. https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041224

Opmerkingen


bottom of page