top of page
Søk
  • Anne Marstein

Behandling av endret reguleringsplan

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i forhold til den Oslofjord Logistikk as har fått utarbeidet av Multiconsult. 8 mars hadde Multiconsult en presentasjon for de ulike partigruppene for å vise forskjellene.


Presentasjonen kan leses her:

Presentasjon til politiske gruppemoter 08.03.2023
.pdf
Download PDF • 2.56MB

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page