• Anne Marstein

Styrepost Høsten 2020

Hele denne perioden har det vært fokus på å få Bane NOR og Jernbanedirektoratet til å endre avgreningsløsningen slik den er regulert. I desember 2020 kom det mail fra Jernbanedirektoratet om at Bane NOR hadde anbefalt overfor Jernbanedirektoratet at avgreningen burde tas ut av dobbeltsporprosjektet. Hele høsten ble det også gjennomført diverse møter og kontakter med politikere lokalt, regionalt og sentralt for å få oppmerksomhet på det potensiale området har for næringsutvikling. Det har vært bred tverrpolitisk tilslutning til dette. Derfor gikk samferdselsminister Knut Arild Hareide ut og sa at den avgreningen som var regulert skulle bygges.


Samme høst startet Horten kommune forberedende arbeid for reguleringsplan av nytt toplanskryss på Helleland. Rambøll as ble engasjert som konsulent og det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Holmestrand kommune, Vestfold/Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Oslofjord Logistikk. Horten kommune har prosjektledelsen.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Styrepost Våren 2021

Høsten 2019 ble det etablert et eget prosjektstyre som har som mål å sikre utvikling av området. Det har vært gjennomført mange møter, utarbeidet mange brev og notater. Kort oppsummert er følgende gje

Styrepost Høst 2019/Sommer 2020

Det ble gjennomført flere møter og seminar med offentlige myndigheter som Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Horten kommune, Statens vegvesen m.fl. angående utvikling av gods-