top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Maria Aasen-Svensrud (A): Kan statsråden bekrefte at det vil bli bygd en sporveksel til sidespor mot godsterminalen som planlagt?


I svaret redegjør Statsråden for følgende: - Regjeringen ønsker å legge til rette for at mer gods kan gå på bane. - For Kopstad godsterminal er det i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om bygging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker forutsatt en enkel avgrening fra dobbeltsporet sør for Tangentunnelen til mulig fremtidig Kopstad godsterminal. - Reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vedtatt i Horten, Tønsberg og Re kommune juni 2018, inneholder planer og bestemmelser for en slik enkel avgrening fra nord. - Bane NOR er forberedt på å bygge en avgrening, slik det er forutsatt i nevnte avtale med Jernbanedirektoratet, dersom annet ikke blir bestemt.


Mer info finner du her.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni. Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reg

bottom of page