Søk
  • Lars Hellik Strøm

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Maria Aasen-Svensrud (A): Kan statsråden bekrefte at det vil bli bygd en sporveksel til sidespor mot godsterminalen som planlagt?


I svaret redegjør Statsråden for følgende: - Regjeringen ønsker å legge til rette for at mer gods kan gå på bane. - For Kopstad godsterminal er det i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om bygging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker forutsatt en enkel avgrening fra dobbeltsporet sør for Tangentunnelen til mulig fremtidig Kopstad godsterminal. - Reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vedtatt i Horten, Tønsberg og Re kommune juni 2018, inneholder planer og bestemmelser for en slik enkel avgrening fra nord. - Bane NOR er forberedt på å bygge en avgrening, slik det er forutsatt i nevnte avtale med Jernbanedirektoratet, dersom annet ikke blir bestemt.


Mer info finner du her.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Are Karlsen i brev til samferdselsministeren: Håper og tror på politisk støtte til Kopstad-terminalen. Det er flere hindre i veien for den planlagte godsterminalen på Kopstad. Nå har ordførerne i Hort

Petter Eiken: Vi oppfatter deres motstand som nær sabotasje (gjengangeren.no). Link til artikkelen finner du her.