top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Maria Aasen-Svensrud (A): Kan statsråden bekrefte at det vil bli bygd en sporveksel til sidespor mot godsterminalen som planlagt?


I svaret redegjør Statsråden for følgende: - Regjeringen ønsker å legge til rette for at mer gods kan gå på bane. - For Kopstad godsterminal er det i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om bygging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker forutsatt en enkel avgrening fra dobbeltsporet sør for Tangentunnelen til mulig fremtidig Kopstad godsterminal. - Reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vedtatt i Horten, Tønsberg og Re kommune juni 2018, inneholder planer og bestemmelser for en slik enkel avgrening fra nord. - Bane NOR er forberedt på å bygge en avgrening, slik det er forutsatt i nevnte avtale med Jernbanedirektoratet, dersom annet ikke blir bestemt.


Mer info finner du her.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser (flere filer kommer). Saken

For Strøm er det et poeng at dersom vareeiere og logistikkaktører ønsker muligheter for å kunne ha daglig avgang på godstog til feks Bergen og Trondheim, ja, så bør disse melde behovet til de rette my

Det kom inn merknader til reguleringsplanen innen fristen som var 30.6. 2023. Det kom ingen innsigelser til reguleringsplanen. Multiconsult AS som er konsulent for planen, har gjennomgått merknadene o

bottom of page