top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Maria Aasen-Svensrud (A): Kan statsråden bekrefte at det vil bli bygd en sporveksel til sidespor mot godsterminalen som planlagt?


I svaret redegjør Statsråden for følgende: - Regjeringen ønsker å legge til rette for at mer gods kan gå på bane. - For Kopstad godsterminal er det i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om bygging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker forutsatt en enkel avgrening fra dobbeltsporet sør for Tangentunnelen til mulig fremtidig Kopstad godsterminal. - Reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vedtatt i Horten, Tønsberg og Re kommune juni 2018, inneholder planer og bestemmelser for en slik enkel avgrening fra nord. - Bane NOR er forberedt på å bygge en avgrening, slik det er forutsatt i nevnte avtale med Jernbanedirektoratet, dersom annet ikke blir bestemt.


Mer info finner du her.

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Intervju med Lars Støm

Intervju med Lars Strøm, adm leder av Oslofjord Logistikk AS i Distriksnyhetene i NRK den 12.4.2024. https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041224

Endret reguleringsplan vedtatt

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Endring av reguleringsplan - 2. gangs behandling

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Commentaires


bottom of page