top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Maria Aasen-Svensrud (A): Kan statsråden bekrefte at det vil bli bygd en sporveksel til sidespor mot godsterminalen som planlagt?


I svaret redegjør Statsråden for følgende: - Regjeringen ønsker å legge til rette for at mer gods kan gå på bane. - For Kopstad godsterminal er det i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om bygging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker forutsatt en enkel avgrening fra dobbeltsporet sør for Tangentunnelen til mulig fremtidig Kopstad godsterminal. - Reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vedtatt i Horten, Tønsberg og Re kommune juni 2018, inneholder planer og bestemmelser for en slik enkel avgrening fra nord. - Bane NOR er forberedt på å bygge en avgrening, slik det er forutsatt i nevnte avtale med Jernbanedirektoratet, dersom annet ikke blir bestemt.


Mer info finner du her.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan vedtatt

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Endring av reguleringsplan - 2. gangs behandling

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Forslag til endret reguleringsplan

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i ko

bottom of page