top of page
Søk
  • Anne Marstein

Reguleringsplan for Kopstad er ute på høring

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni.


Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - forste gangs behandling
.
Download • 3.21MB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - ny forste gangs behandli
.
Download • 744KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - horing og offentlig ette
.
Download • 349KB

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reg

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

bottom of page