top of page
Søk
  • Anne Marstein

Reguleringsplan for Kopstad er ute på høring

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni.


Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - forste gangs behandling
.
Download • 3.21MB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - ny forste gangs behandli
.
Download • 744KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - horing og offentlig ette
.
Download • 349KB

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i ko

bottom of page