top of page
Søk
  • Anne Marstein

Reguleringsplan for Kopstad er ute på høring

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni.


Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - forste gangs behandling
.
Download • 3.21MB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - ny forste gangs behandli
.
Download • 744KB

Kopstad godsterminal 9616, 9810,11 - endring av reguleringsplan - horing og offentlig ette
.
Download • 349KB

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Intervju med Lars Støm

Intervju med Lars Strøm, adm leder av Oslofjord Logistikk AS i Distriksnyhetene i NRK den 12.4.2024. https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041224

Endret reguleringsplan vedtatt

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Endring av reguleringsplan - 2. gangs behandling

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Comentarios


bottom of page