top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Privat utbygger føler seg motarbeidet av Bane Nor og Jernbanedirektoratet

På Kopstad i Horten kommune er det planer som skal bidra til å flytte gods fra vei til bane. Prosjektet er godt planlagt og kan bli en betydelig virksomhet i Horten kommune. – Vi skal ikke bygge kun en godsterminal for konteinere. På Kopstad skal vi i tillegg har verksted og serviceanlegg for tog og parkeringsmuligheter, sier Eiken. Her er mer om prosjektet i Teknisk Ukeblad. Illustrasjonene er utviklet av Multiconsult.


NHO Vestfold og Telemark støtter planene til Oslofjord Logistikk. Politisk rådgiver Hege Pflug forteller at de har vært i kontakt med sine medlemsbedrifter om terminalplanene. – Tilbakemeldingen er tydelige, de ønsker mer gods over på bane. I våre innspill til Nasjonal Transportplan har vi gitt uttrykk for et ønske om terminaler både på Kopstad og Herøya. Det vil lette overgangen fra vei til bane, sier Pflug til Teknisk Ukeblad.


Artikkelen fra Teknisk Ukeblad kan leses her.

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni. Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reg

bottom of page