top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Privat utbygger føler seg motarbeidet av Bane Nor og Jernbanedirektoratet

På Kopstad i Horten kommune er det planer som skal bidra til å flytte gods fra vei til bane. Prosjektet er godt planlagt og kan bli en betydelig virksomhet i Horten kommune. – Vi skal ikke bygge kun en godsterminal for konteinere. På Kopstad skal vi i tillegg har verksted og serviceanlegg for tog og parkeringsmuligheter, sier Eiken. Her er mer om prosjektet i Teknisk Ukeblad. Illustrasjonene er utviklet av Multiconsult.


NHO Vestfold og Telemark støtter planene til Oslofjord Logistikk. Politisk rådgiver Hege Pflug forteller at de har vært i kontakt med sine medlemsbedrifter om terminalplanene. – Tilbakemeldingen er tydelige, de ønsker mer gods over på bane. I våre innspill til Nasjonal Transportplan har vi gitt uttrykk for et ønske om terminaler både på Kopstad og Herøya. Det vil lette overgangen fra vei til bane, sier Pflug til Teknisk Ukeblad.


Artikkelen fra Teknisk Ukeblad kan leses her.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Revidert Reguleringsplan for Kopstad presentert for hovedutvalget for bygg, regulering og næring i Horten kommune 22 november 2022. Dette vil også bli presentert for Kommunestyret på onsdag 15.desembe

Oslofjord Logistikk AS hadde et informasjonsmøte den 16.11 for å informere om pågående reguleringsplanarbeid. Artikkelen kan leses i Gjengangeren (abbonnement): https://www.gjengangeren.no/nye-planer-

bottom of page