Søk
  • Anne Marstein

Nordre og søndre avgreining fra Vestfoldbanen må på plass

Jernbaneverket planla for avgreining fra nord og sør i 2017. Kommunedelplan for ny dobbeltsporet Vestfoldbane ble vedtatt i 2017. Da var det lagt inn avgreining både fra nord og sør via et servicespor til Kopstad. Dagens enkeltsporet Vestfoldbane skulle være et uttrekkspor. Nord og syd avgreining lå også som et premiss i løftene som Jernbaneverket ga ovenfor Horten kommune i forbindelse med reguleringsplan for godsterminal på Kopstad i 2012/2013.


Teksten kan leses i sin helhet fra linken under:


Avgjorende med bade nordre og sondre avgrening 29.10.2021
.pdf
Download PDF • 498KB45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul