Søk
  • Anne Marstein

Nordre og søndre avgreining fra Vestfoldbanen må på plass

Jernbaneverket planla for avgreining fra nord og sør i 2017. Kommunedelplan for ny dobbeltsporet Vestfoldbane ble vedtatt i 2017. Da var det lagt inn avgreining både fra nord og sør via et servicespor til Kopstad. Dagens enkeltsporet Vestfoldbane skulle være et uttrekkspor. Nord og syd avgreining lå også som et premiss i løftene som Jernbaneverket ga ovenfor Horten kommune i forbindelse med reguleringsplan for godsterminal på Kopstad i 2012/2013.


Teksten kan leses i sin helhet fra linken under:


Avgjorende med bade nordre og sondre avgrening 29.10.2021
.pdf
Download PDF • 498KB21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bane NOR neglisjerer Stortingets flertallsbeslutning

Samferdselsdepartementet (SD) er tidligere blitt orientert om vår planlegging av et logistikksenter (godsterminal) på Kopstad i Horten kommune. Som SD er kjent med, er vårt behov å få en avgreining ti