top of page
Søk
  • Anne Marstein

Nordre og søndre avgreining fra Vestfoldbanen må på plass

Jernbaneverket planla for avgreining fra nord og sør i 2017. Kommunedelplan for ny dobbeltsporet Vestfoldbane ble vedtatt i 2017. Da var det lagt inn avgreining både fra nord og sør via et servicespor til Kopstad. Dagens enkeltsporet Vestfoldbane skulle være et uttrekkspor. Nord og syd avgreining lå også som et premiss i løftene som Jernbaneverket ga ovenfor Horten kommune i forbindelse med reguleringsplan for godsterminal på Kopstad i 2012/2013.


Teksten kan leses i sin helhet fra linken under:


Avgjorende med bade nordre og sondre avgrening 29.10.2021
.pdf
Download PDF • 498KB45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page