top of page
Søk
  • Anne Marstein

Markering av 20.000 lass på Kopstad

Fredag 22.april 2022 markerte Norsk Gjenvinning med stor bløtkake for de ansatte at det nå er fylt opp 20.000 lass stein og inerte masser på Kopstad. Fremdriften er nå større enn tidligere. De første byggeklare tomtene vil stå ferdig i 2023/2024.
7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page