Søk
  • Anne Marstein

Markering av 20.000 lass på Kopstad

Fredag 22.april 2022 markerte Norsk Gjenvinning med stor bløtkake for de ansatte at det nå er fylt opp 20.000 lass stein og inerte masser på Kopstad. Fremdriften er nå større enn tidligere. De første byggeklare tomtene vil stå ferdig i 2023/2024.
7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul