Søk
  • Anne Marstein

Møte i Regionalt planforum 18.5.22

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Multiconsult presenterte.Ferdigstilt _ Kopstad godsterminal_ Horten kommune Referat Regionalt Planforum_ 20220518
.p
Download P • 208KB


Kopstad godsterminal_presentasjon til regionalt planforum 18.05.2022
.pdf
Download PDF • 1.24MB

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Vi har igangsatt arbeid med å revidere dagens reguleringsplan for Kopstad. Det er blitt avholdt et oppstartsmøte med kommunen og med Regionalt planforum. Vedlagt ligger kunngjøringsannonsen og varslin