Søk
  • Anne Marstein

Møte i Regionalt planforum 18.5.22

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Multiconsult presenterte.Ferdigstilt _ Kopstad godsterminal_ Horten kommune Referat Regionalt Planforum_ 20220518
.p
Download P • 208KB


Kopstad godsterminal_presentasjon til regionalt planforum 18.05.2022
.pdf
Download PDF • 1.24MB

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi har igangsatt arbeid med å revidere dagens reguleringsplan for Kopstad. Det er blitt avholdt et oppstartsmøte med kommunen og med Regionalt planforum. Vedlagt ligger kunngjøringsannonsen og varslin

Onsdag 8.6.22 arrangerte Norsk Jernbaneforbund, Horten kommune og Oslofjord Logistikk AS et seminar om gods på jernbane. Seminaret ble avholdt i de flotte lokalene til det Sjømilitære samfunn i Horten