top of page
Søk
  • Anne Marstein

Liten milepæl for Kopstad

30 000 lass med inærte masser er kjørt inn på Kopstad. Det betyr at det er nesten 1 mill tonn. Oppfyllingen går nå så radig at det vil bli byggeklare tomter i løpet av få år.
10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page