top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Kopstad kan dekke behovet for togparkering i Drammensområdet

Oppdatert: 19. okt. 2021

Ny togparkering på Sundland erstatter ikke eksisterende plasser i Drammen fullt ut.

Bane NOR planlegger for nye togparkeringsplasser (hensetting) til erstatning for eksisterende plasser i Drammen i forbindelse med ombygging av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane. I utgangspunktet er det behov å finne erstatning for 25 parkeringsplasser (Skamarken, Drammen stasjon og Sundhaugen) som blir lagt ned i 2022/2023.


Hele notatet kan leses her:


Togparkering pa Kopstad kan redusere driftsutgifter og investeringer (1)
.pdf
Download PDF • 361KB

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page