Søk
  • Lars Hellik Strøm

Kopstad kan dekke behovet for togparkering i Drammensområdet

Oppdatert: okt. 19

Ny togparkering på Sundland erstatter ikke eksisterende plasser i Drammen fullt ut.

Bane NOR planlegger for nye togparkeringsplasser (hensetting) til erstatning for eksisterende plasser i Drammen i forbindelse med ombygging av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane. I utgangspunktet er det behov å finne erstatning for 25 parkeringsplasser (Skamarken, Drammen stasjon og Sundhaugen) som blir lagt ned i 2022/2023.


Hele notatet kan leses her:


Togparkering pa Kopstad kan redusere driftsutgifter og investeringer (1)
.pdf
Download PDF • 361KB

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bane NOR neglisjerer Stortingets flertallsbeslutning

Samferdselsdepartementet (SD) er tidligere blitt orientert om vår planlegging av et logistikksenter (godsterminal) på Kopstad i Horten kommune. Som SD er kjent med, er vårt behov å få en avgreining ti