Søk
  • Lars Hellik Strøm

Kopstad kan dekke behovet for togparkering i Drammensområdet

Oppdatert: 19. okt. 2021

Ny togparkering på Sundland erstatter ikke eksisterende plasser i Drammen fullt ut.

Bane NOR planlegger for nye togparkeringsplasser (hensetting) til erstatning for eksisterende plasser i Drammen i forbindelse med ombygging av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane. I utgangspunktet er det behov å finne erstatning for 25 parkeringsplasser (Skamarken, Drammen stasjon og Sundhaugen) som blir lagt ned i 2022/2023.


Hele notatet kan leses her:


Togparkering pa Kopstad kan redusere driftsutgifter og investeringer (1)
.pdf
Download PDF • 361KB

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

The website of Oslofjord Logistikk AS has now been translated into English. This can make the website more accessible to foreign interests and more. The English version can be found at the top right

Regionalt planforum hadde møte den 18.5 hvor reguleringsplanforslaget for endring av Kopstad godsterminal ble drøftet. Vedlagt følger endelig møtereferat, samt Oslofjordlogistikks presentasjon som Mul