top of page
Søk
  • Lars Hellik Strøm

Ja til godsterminal på Kopstad

I 2012 fikk vi nyheten om at alt nå lå til rette for å etablere en godsterminal på Kopstad. Her kan man lese nyhetsartikkelen i Gjengangeren fra 13.7.2012:


https://www.gjengangeren.no/nyheter/nyheter/jubler-for-ja-til-godsterminal/s/2-2.426-1.7442813


16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i ko

bottom of page