top of page
Søk
  • Anne Marstein

Invitasjon til åpent informasjonsmøte 16.11.22

Oslofjord Logistikk AS inviterer til åpent møte i forbindelse med endring av reguleringsplan for Kopstad godsterminal for gnr/bnr 96/16 mfl. i Horten kommune.


Møtet avholdes på Nykirke Bygdehus, Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke, den 16.11 kl 18.


Mer info finnes i denne filen:

Kunngjoringsannonse_folkemote Kopstad godsterminal_16.11.2022
.pdf
Download PDF • 512KB

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

Med vedlagte link kan du klikke deg inn på den virtuelle verden. Her kan du zoom deg rundt på godsterminalen på Kopstad fra ulike vinkler og med ulike elementer. https://cloudgis.multiconsult.no/porta

bottom of page