top of page
Søk
  • Anne Marstein

Invitasjon til åpent informasjonsmøte 16.11.22

Oslofjord Logistikk AS inviterer til åpent møte i forbindelse med endring av reguleringsplan for Kopstad godsterminal for gnr/bnr 96/16 mfl. i Horten kommune.


Møtet avholdes på Nykirke Bygdehus, Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke, den 16.11 kl 18.


Mer info finnes i denne filen:

Kunngjoringsannonse_folkemote Kopstad godsterminal_16.11.2022
.pdf
Download PDF • 512KB

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page