top of page
Søk
  • Anne Marstein

Infomøte 16.11

Oppdatert: 12. des. 2022

Oslofjord Logistikk AS hadde et informasjonsmøte den 16.11 for å informere om pågående reguleringsplanarbeid.


Artikkelen kan leses i Gjengangeren (abbonnement): https://www.gjengangeren.no/nye-planer-for-godsterminalen-ber-om-a-fa-bygge-30-meter-i-hoyden/s/5-60-853310


Presentasjonene fra møtet kan leses her:

Presentasjon til infomote Nykirke 16112022
.pdf
Download PDF • 7.31MB

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Horten kommune har lagt ut til første gangs behandling av endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Dokumentene kan leses her: https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_det

bottom of page