top of page
Søk
  • Anne Marstein

Infomøte 16.11

Oppdatert: 12. des. 2022

Oslofjord Logistikk AS hadde et informasjonsmøte den 16.11 for å informere om pågående reguleringsplanarbeid.


Artikkelen kan leses i Gjengangeren (abbonnement): https://www.gjengangeren.no/nye-planer-for-godsterminalen-ber-om-a-fa-bygge-30-meter-i-hoyden/s/5-60-853310


Presentasjonene fra møtet kan leses her:

Presentasjon til infomote Nykirke 16112022
.pdf
Download PDF • 7.31MB

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser (flere filer kommer). Saken

For Strøm er det et poeng at dersom vareeiere og logistikkaktører ønsker muligheter for å kunne ha daglig avgang på godstog til feks Bergen og Trondheim, ja, så bør disse melde behovet til de rette my

Det kom inn merknader til reguleringsplanen innen fristen som var 30.6. 2023. Det kom ingen innsigelser til reguleringsplanen. Multiconsult AS som er konsulent for planen, har gjennomgått merknadene o

bottom of page