top of page
Søk
  • Anne Marstein

Fattet vedtak med feil ordlyd, nå må politikerne behandle saken på nytt

Gjengangeren 29.4.23: 2.mai samles hovedutvalget for bygg, regulering og næring. På planen står en enslig sak - og den har de behandlet før.


Saken kan leses her: https://www.gjengangeren.no/fattet-vedtak-med-feil-ordlyd-na-ma-politikerne-behandle-saken-pa-nytt/s/5-60-909003

24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal/logistikksenter var til 2.gangs behandling i kommunestyret 14.november. Planen ble vedtatt med kun 2 stemmer (Mdg) imot.

Kommunen har lagt ut endring av reguleringsplan for Kopstad Godsterminal til 2.gangs behandling i kommunen (Sak 073/23). Saken skal behandles i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 31.10. Hovedd

Multiconsult har nylig oversendt forslag til endret reguleringsplan for Kopstad Godsterminal. Vedlagt ligger Planbeskrivelsen, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Saken skal behandles i ko

bottom of page