top of page
Søk
  • Anne Marstein

Fattet vedtak med feil ordlyd, nå må politikerne behandle saken på nytt

Gjengangeren 29.4.23: 2.mai samles hovedutvalget for bygg, regulering og næring. På planen står en enslig sak - og den har de behandlet før.


Saken kan leses her: https://www.gjengangeren.no/fattet-vedtak-med-feil-ordlyd-na-ma-politikerne-behandle-saken-pa-nytt/s/5-60-909003

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Reguleringsplan for Kopstad godsterminal er lagt ut på høring for annen gangs behandling. Frist for merknader er 30. Juni. Link til notat på Horten kommunes nettside finnes her.

Gjengangeren 23.03.23: Godsterminalen på Kopstad skulle føre til færre lastebiler på norske veier. Om det blir mindre bil gjenstår å se. Både Bane Nor og Statsforvalteren har merknader til den nye reg

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

bottom of page