top of page
Søk
  • Anne Marstein

Bedriftsbesøk på Kopstad

Mandag 18 mars inviterte NHO Vestfold både stortingspolitikere, fylkesordfører, ordførere samt LO og næringsforeningene i Holmestrand og Horten til "Bedriftsbesøk" på Kopstad anlegget.


1 og 2: Deltagere på bedriftsbesøk på Kopstad. 3: Program/kjøreplan, samt deltagerliste


Petter Eiken redegjorde for  prosjektet, belyste status og hva som nå må til for å få dette på plass. Det var bred enighet om viktigheten av å lykkes med denne utbyggingen (se faktaark).


Ellers var politikerne opptatt av å få et løft på videre utbygging av Vestfoldbanen og at det var nødvendig å løfte hensynet til godstrafikk på jernbane, særlig med et Jyllandskorridorperspektiv. Det var stor nysgjerrighet på hva som kommer i NTP som legges frem førstkommende fredag. Det er ønskelig fra mange hold at denne må være mer realistisk enn tidligere og kan være et godt grunnlag for bevilgningene fremover. Faktaark til mandag 18 mars
.pdf
Download PDF • 372KB

44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vedtatt reguleringsplan

Horten og Holmestrand kommune har begge vedtatt reguleringsplan (15.06.2023 og 21.06.2023) for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette vil bla. skape en sikrere av og påkjøring til/fra E-18, bedr

Behandling av endret reguleringsplan

Tirsdag 14 mars skal endret reguleringsplan for Kopstad behandles i hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Horten kommune har utarbeidet et alternativt reguleringsplanforslag i f

Comentarios


bottom of page